Betty Holmström flyttade redan vid 11 års ålder till Bodö i Norge och bodde hos sin moster Eva Ellingsen f Holmström. Ett av hennes yrken var "butikjomfru". Hon gifte sig aldrig och hon bodde i Bodö till sin död 1957.

Eva var gift med handlaren Jacob Ellingsen, de hade inga egna barn vad jag vet.

Det framkom senare att hennas far var läraren Frans Valfrid Fjellström, Arjeplog.

Bodø kyrkogård