Tobbes hemsida om Buogt

 

 

Buogt 40-talet?

Buogtholmen.  (Klicka på husen)

Första huset är Hugo Samuelssons, det andra bodde Frans Holmström i och längst bort är Karl-Fredrik Holmströms (dä) hus. I bakgrunden ser man
berget Akkelisbuoda (Buogtberget), närmast är Östrekulln och till höger syns Västrekulln som är den högsta toppen - 790 möh.
Det ljusa partiet bakom flaggstången är Flathällen.
(När man tittar rakt fram i bilden tittar man mot Sydsydväst.)
Bilden kan vara tagen på 30-40talet. Fotograf okänd.