I detta hus, som byggdes av Karl-Fredrik Holmström (dä) och hans bror "Janne", har Holmströmarna bott fram till nutid. Karl-Fredrik och hans fru Karolina (från Sakkavare) bodde här och fostrade 8 barn: Oskar (f 1881), Frans , Klara, Evert, Johanna,(blev 4 år), Elin, Signe o Helge.

När Oskar bildade familj byggde han till farstun som är närmast på bilden (mot väster) och så byggde man för en dörr inne i huset så att det blev två bostäder. Oskar inredde även den västra vindsdelen. När så småningom Karolina dog så övertog sonen Helge den östra delen.

Längst till vänster syns en del av "Bagarstugan" där dottern Klara bodde med sin son Arne. Efter Klara bodde Evert i Bagarstugan. Dottern Elin bodde hela tiden hos föräldrarna men när Helge tog över byggdes en liten stuga vid stranden där Elin sen bodde till slutet av 60-talet.